Hovborg plantage                
                 
indtægter/år 1866-67 1867-69 1869-71 1871-72 1872-73 1873-74 1874-75 1875-76 1876-77
Gavntræ                  
brænde                  
småeffekter                  
                 
lejeindtægter                  
renter                  
merhugstpræmie                  
planteskole                  
                 
køreslsgodtgørelse                  
andre indtægter                  
i alt indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udgifter                  
anlæg og kultur 495,56 2358,43 1992,08 1183,02 709,81 852,94 698,49 1321,94 1071,09
skovning                  
udkørsel forsendelse                  
skovforbedring                  
tjenestesteder                  
skat og forsikring                  
administration                  
salgsomk                  
renter                  
planteskole                  
andre udgifter                  
afskrivninger                  
i alt udgifter 495,56 2358,43 1992,08 1183,02 709,81 852,94 698,49 1321,94 1071,09
overskud/underskud -495,56 -2358,4 -1992,1 -1183 -709,81 -852,94 -698,49 -1321,94 -1071,1
                 
                 
udbetalt udbytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0