Aktieselskabet

På de underliggende sidder kan man finde

  • Vedtægter og  forretningsorden for Houborg plantage.
  • Aktiekapitalens sammensætning
  • Regnskaber  og  beretninger
  • Beretninger