Produkter

Houborg Plantage har overdraget administrationen af plantagedriften til Hedeselskabet.

Link til HedeDanmark   www.hededanmark.dk
Plantagen producerer:

  • Gavntræ
  • Flis
  • Selvskover brænde
  • Mos
  • Juletræs-og pyntegrøntproduktion er meget minimal