Bestyrelsen gennem tiden

Bestyrelsesvalg i Houborg plantage    
1866-2023 år i ind valgt 1.gang i
  bestyrelsen bestyrelsen   år
F. Münster, Branddirektør, Holsted 13 1866
Johan Christoffer Sørensen, Kromand, Hovborg kro 11 1866
Frits Momsen, properietær, Skovlyst, Brørup 35 1866
A.P. Termansen, Møller, Hulkjær, Holsted 2 1866
Jørgen Bundsgård, Gårdejer, Vester Gjesten 2 1866
H. Lautrup,Proprietær  Estrup 22 1868
A. Simonsen,  Gårdejer,  Ravnholt, Veerst 8 1868
Peder Nielsen, Sognerådsformand, Østerbygård, Hovborg 34 1876
P. Jørgensen, Gårdejer, Røigård, Veerst 20 1876
Rosenvinge, Assessor, Ribe 33 1877
Mads Chr. Clausen, fhv. Plantør, Houborg 22 1890
S. Simonsen, Gårdejer, amtsrådsmedlem, Jensgård 18 1896
J.C. Sørensen, Skovrider, Høllund Søgård 25 1901
Frederik Momsen, Proprietær, Skovlyst, Brørup 24 1910
Grum Scwendsen, Herredsfuldmægtig, Holsted 12 1910
Holger Petersen, Grosser, Baldersbæk. 5 1912
Poul Nicolaisen, Kromand, Hovborg kro 32 1914
P. Nielsen, Sognefoged, Lindknud 12 1917
Klaus Skjøde, Gårdejer, Røigård, Veerst 31 1922
Chr. Christensen. Skovrider, Høllund Søgård 23 1926
Niels Thøgersen, Sognerådsformand, Lindknud 11 1929
C.F. Christiansen, Bankdirektør, Brørup 27 1949
Inger M. Momsen, Skovlyst, Brørup 38 1934
C. Rossau, Mejeribestyrer, Houborg 20 1940
Peder Nicolaisen, Kromand, Hovborg kro 24 1946
P.J. Skjøde, Gårdejer, Røigård, Veerst 21 1953
N.P. Nielsen Gårdejer, Gilbjerggård, Lindknud 14 1960
Niels Nicolaisen, Kromand, Hovborg kro, Hovborg 14 1970
Erling Bruun, Mejeribestyrer, Houborg 18 1972
Carl Georg Bech, Skovrider, Slauggård 12 1975
Martin Petersen, Gårdejer 8 1977
Harry Thomasen, Kommunaldirektør, Skærbæk 24 1979
Karl Heine Nicolaisen, regnskabschef, 14 1984
Peter Våben, Gårdejer 8 1985
Leif Opperman, Skovrider, Slauggård 12 1987
Poul Henrik Bruun, Fuldmægtig, Hovborg 33 1990
Per Ramsgaard, Skovfoged, Klelund 30 1993
Jørgen Jørgensen, Kromand, Hovborg kro 25 1998
Asger Olsen, Ejendomshandler, Gudme 24 1999
Knud Henrik Hansen, Direktør, Høllund Søgård     no 40 20 2003
     
     
kasserer og regnskabsfører    
     
C.F. Christiansen, Bankdirektør Brørup   1927
Erling Bruun, Mejeribestyrer Houborg   1976
Poul Henrik Bruun, Fuldmægtig, Hovborg   1990