Formænd i Hovborg Plantage

1866           Johan Christoffer Sørensen, Kromand på Hovborg kro

1877           Fritz Momsen, Proprietær, Skovlyst, Brørup

1901           J. C. Sørensen, Skovrider, Høllund Søgård, Vorbasse

1913           Frederik Momsen, Proprietær, Skovlyst, Brørup

1934           Klaus Skjøde, Gårdejer, Røigård, Veerst

1945          C. Rossau, Mejeribestyrer  på Hovborg mejeri

1960           Inger M. Momsen, Brørup

1962           P. J. Skjøde, Gårdejer, Røigård, Veerst

1977           Carl Georg Beck, Skovrider ved Hedeselskabet, Slauggård, Vorbasse

1980           H. Thomasen, Kommunaldirektør  i Skærbæk

2003           Per Ramsgaard, Skovfoged , Galstho